Pokoje

Pokoje

Regulamin pobytu w Domu w dolinie Żylicy

SERDECZNIE WITAMY W "DOMU W DOLINIE ŻYLICY", PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU.

1. Właścicielem obiektu jak i firmą zarządzającą jest Magdalena Ryczek.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godz.15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz.11:00 w dniu wyjazdu

3. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać osobiście najpóźniej na dzień przed planowanym wyjazdem do godz. 10:30.

4. Rozliczenie pobytu zgodnie z rezerwacją następuje w dniu przyjazdu (płatność: gotówką), po wypełnieniu karty rezerwacyjnej. Ceny raz ustalone nie podlegają negocjacji.

5. Nie opuszczenie pokoju w dniu planowego wyjazdu do godz.11:00 będzie traktowane jako, przedłużenie pobytu o kolejną dobę, jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione osobiście.

6. Osoby nie zameldowane, mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie w godzinach od 9:00 do 20:00 za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu. Osoby nie zameldowane mogą przebywać tylko w częściach wspólnych obiektu - nie mogą przebywać w pokojach Gości.

7. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.

8. Osoby wynajmujące POKOJE NIE mogą podnajmować ICH osobom trzecim – nawet jeśli, nie upłynął okres rezerwacji za który uiściły należną opłatę.

9. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów i produktów tytoniowych, poza wyznaczonymi do tego miejscami, w przypadku niezastosowania się do zakazu i zaprószenia ognia, Gość zostanie obciążony kosztami akcji gaśniczej, ORAZ ZOSTANIE USUNIĘTY Z OBIEKTU I OBCIĄŻONY MANDANTEM W WYSOKOŚCI 500 ZŁ

10. Na czas wynajmu pokoju, Gościom zostaje wydany klucz do wejścia głównego obiektu i pokoju. Za zgubienie, zniszczenie klucza pobierana jest opłata w wysokości 20 zł/szt.

11. Gość zostaje wprowadzony do obiektu przez zarządcę obiektu, wszelkie usterki zauważone w trakcie meldowania należy niezwłocznie zgłosić zarządcy lub pod numerem telefonu jaki widnieje na stronie obiektu www.domwdoliniezylicy.pl, nie zgłoszenie usterek równoznaczne jest ich akceptacją i punktem następnym regulaminu.

12. Gość korzystający z pokoi Domu w dolinie Żylicy ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu, powstałe z jego winy, lub z winy osób go odwiedzających,

13. Pokoje należy zdać zarządcy obiektu. Zarządca ma prawo sprawdzić stan techniczny i wyposażenie pokoju w obecności Gościa, wszelkie usterki zauważone przez zarządcę a wcześniej nie zgłoszone obciążają wyjeżdżającego Gościa, zostaje sporządzony protokół i wystawiona faktura VAT za uszkodzone mienie będące własnością obiektu. Samodzielne opuszczenie pokoju równoznaczne jest z akceptacją wszelkich zauważonych usterek przez zarządcę obiektu i bezpośrednio obciąża Gościa wszelkimi kosztami ich naprawy, nawet pomimo opuszczenia budynku przez Gościa.

14. Przebywanie zwierząt na terenie obiektu możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy obiektu i dodatkową opłatą.

15. Parking obiektu jest niestrzeżony. Obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów znajdujących się na ww parkingu.

16. Przed opuszczeniem pokoi prosimy o sprawdzenie i zamknięcie drzwi i okien.

17. Zabrania się poruszania po obiekcie w obuwiu narciarskim i wnoszenia sprzętu narciarskiego lub rowerów do pokoi. Sprzęt narciarski i snowboardowy przechowywać można w narciarni zlokalizowanej w obiekcie.

18. Odpowiedzialność obsługi obiektu hotelowego za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości do obiektu, regulują przepisy art. 846- 849 Kodeksu cywilnego.

19. Goście korzystający z Domu w dolinie Żylicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, obsługa ma prawo odmówić przyjęcia Gości którzy, podczas ostatniego pobytu rażąco naruszyli powyższy regulamin, lub w sposób uciążliwy utrudniali pobyt innym Gościom.

20. Dla osób korzystających z rezerwacji przez Internet oraz składających rezerwacje telefonicznie - złożenie rezerwacji pobytu jest równoznaczne z przestrzeganiem powyższego regulaminu, co potwierdzone zostaje w dniu przyjazdu podpisem na karcie rezerwacyjnej.

21. Przyjazd po godzinie 22 w dniu przyjazdu może skutkować dodatkowymi kosztami przy meldunku, koszt oczekiwania pracownika po godzinie 22 wynosi 50 zł (jeśli nie było to wcześniej uzgodnione)

22. W naszym obiekcie udostępniamy Państwu w pełni wyposażony aneks kuchenny, zniszczenie, lub uszkodzenie wyposażenia aneksu obciąża Gościa w dniu wyjazdu.

23. Na naszej Sali wystawione są zabawki dla Dzieci, uprasza się rodziców o pilnowanie pociech, aby nie zabierać nic do pokoi, zabawki które stoją na Sali są przeznaczone dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie, zniszczenie celowe jakiejkolwiek zabawki lub wyposażenia Sali będzie skutkowało doliczeniem opłaty za nową zabawkę, stolik, krzesło, tablicę itp. do rachunku Gościa.

24. Wszelkie spory wynikłe a nie zamieszczone w regulaminie a mogące wystąpić reguluje kodeks Cywilny.

25. W sprawie jakichkolwiek uwag, sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  • Placeholder Image
  • Placeholder Image
  • Placeholder Image